විද්යුත් තැපෑල[විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

අමතන්න දැන්+ 86 730 8503612
+ 86 18807302601

EN

පුවත් සහ බ්ලොග්

මුල් පිටුව>පුවත් සහ බ්ලොග්>සමාගම පුවත්

  • Changde New Materials Technology Co., Ltd.
    Changde New Materials Technology Co., Ltd.
    2022-04-02

    On March 2 2022 at the Economic Work Conference of Yueyang Economic and Technological Development Zone our company was awarded as a private advanced enterprise with a tax payment exceeding 10 million yuan in 2021. Changd...